Njord AS
5743 Flåm

post@kajakk.com
www.njord.as

Njord AS

Flåm

Guida turar i kajakk som passar for alle og spesialturar. Opplev fjordlandskapet i Nærøyfjorden Verdsarvområde på den naturlege måten.

Guided kayak tours suitable for everybody and special tours. Experience the Nærøyfjord World heritage the natural way.