• aurdal.jpg

Om SAKTE

SAKTE er eit alliansemerke for mat og opplevingsprodukt med rotfeste og lojalitet til verdensarven.

Ved å handle SAKTE bidreg du til bærekraft for busetnad, miljø og natur i Verdsarvområdet. SAKTE er ein del av satsinga «Verdiskaping skjer i møtet» som har pilotstatus i «Naturarven som verdiskapar».

Opplevingar du kan booke hjå oss, er forsikra inn under Reisegarantifondet.