• verdsarven.jpg

Bakgrunn for prosjektet

Næyfjordområdet er vernet etter naturvernloven og fikk i tillegg Verdensarvstatus i 2005.

Etter at Gudvangatunnelen ble åpnet i 1992 ble ferjerutene på Nærøyfjorden lagt ned. Den kommersielle passasjertrafikken på strekningen Flåm Gudvangen har siden gradvis utviklet segtil å bli Norges største fjordcruisestrekning. Flåmsbanen som produkt ble overtatt av Flåm utvikling AS i 1997.

Trafikken har tatt seg kraftig opp og har passert 500.000 passasjerer årlig.

Flåmsbanen og fjordstrekningen utgjør kjernen i rundtursproduktetNorway in a Nutshell. Rundturtrafikk og cruisetrafikk utgjør den toneangivende delen av trafikken i området. UNESCO  sin hensikt med Verdensarvinstituttet er å bidra til å gjøre det kommersielt attraktivt å tavare på natur- og kulturverdier ñ et incitament for bærekraftig reiseliv.Verdensarvstatusen har da også helt klart medvirket til å trekke flere gjester til området men det har paradoksalt nok så langt i stor grad resultert i mer av det samme – gjennomfartstrafikk. Det kan se ut som at «alle» vil bruke Nærøyfjorden. På fjorden er det fritt fram uten at aktørene dermed behøver å ta ansvar for den helhetlige utviklingen i området.

Lokalsamfunnene og bedriftene i kjerneområdet står ovenfor en ulik konkurranse og mangler hver for seg ressurser til å tilrettelegge infrastruktur for å tåle en økende gjennomstrømming samtidig som de skal  legge premissene for hvilken type reiseliv og type produkt de ønsker å være en del av. Uten bevisst og kraftfull handling kan oppfatningen av området som et rentgjennomreiseprodukt sette seg i markedet.

Vi har erfart at det er påkrevd med  ein vedvarende gjennomgripende innsats for å sikre at Verdensarven blir et bidrag til bærekraften i det vestnorske fjordproduktet  – og ikke det motsatte.Aurland Næringshage as ble opprettet som et utspring av verdensarvparken i den hensikt å væreet redskap i det næringsrettede arbeidet.

Den kvalitative platformen til prosjektet samt navn til alliansemerket ( SAKTE i Aurland) er utvikletgjennom 3 workshops av produsentene som i innledende fase ville være med i Alliansen. Workshopene ble gjennomført vinter/ vår 2009.Grafisk design er utviklet a Designer Stine Karlsen.  Det er produsentene i felleskap som har valgt designretning.