verdsarven.jpg

Høyrer du heime i SAKTE-familien?

Har du eitt eller fleire produkt som du meiner representerar SAKTE sine verdiar?

Mangfald gjer alle meir synlege.

Ta kontakt med alliansen SAKTE.