verdsarven.jpg

SAKTE er eit barn av Verdsarv Nærøyfjorden.

Sakte skal lyfte fram dei unike produkta som har utspring i dei som lever i og tek vare på området.

Det er Verdsarv Nærøyfjorden sitt «fair trade» merke.

Vi tek utgangspunkt i og samarbeider med Verdsarvparken, Slow Food, Aurland natur og kulturarv og bedrifter og grender i fjorden og tilgrensande bygder.

Heimesida til Nærøyfjorden Verdsarvpark fortener eit besøk.