Lokal mat

Maten som verte servert hjå oss er produsert her. Ost, spekemat, kjøt, fisk, øl – alt er lokal laga. Ved å handle SAKTE bidreg du til berekraft for busetnad, miljø og natur i Verdsarvområdet.