Bakgrunn for Sakte

2018-05-18 14.56.13.jpg

Næyfjordområdet fekk  UNESCO si Verdsarvstatus i 2005 og Nærøyfjorden Verdsarvpark vart oppretta.

Målet til Sakte
er å bidra til å gjere det kommersielt attraktivt å ta vare på natur- og kulturverdier for å få eit berekraftig reiseliv.

SAKTE er eit alliansemerke for mat og opplevingsprodukt med rotfeste og lojalitet til verdsarven. Saktebedriftene finn du i spreitt utover i verdsarvområdet rundt Nærøyfjorden og Aurlandsfjorden. Dette er ein del av det mest populære område i Fjord Norge.

Her finn ein og Flåmsbana, Bergensbana, Rallarvegen, Aurlandsdalen, Sognefjorden og mykje flott natur og kulturlandskap!